Vikten av kommunikation i olika branscher

18 mars 2020

Kommunikatörsdagen 2020 kommer att belysa vikten av kommunikation i olika branscher.
Du kommer att få ta del av intressanta föreläsningar och paneldiskussioner
där flera olika frågor inom temat kommer att tas upp.

Välkommen till Aula Magna den 18 mars för att lyssna på våra erfarna talare och deltagare i våra diskussionspaneler!

Kommunikatörsdagen har arrangerats i mer än tio år av Kommunikation och PR-studenter vid Karlstads Universitet. Dagen äger rum varje vår och det är en branschdag för studenter och yrkesverksamma inom media och kommunikation. Målet är att besökarna ska lämna dagen inspirerande och få upptäcka nya möjligheter kring kommunikation och information.

Temat för årets upplaga av Kommunikatörsdagen är ”Vikten av kommunikation i olika branscher”, vilket kommer att belysas genom intressanta föreläsningar och paneldiskussioner.

Biljetterna till Kommunikatörsdagen 2020 kommer att släppas på vår hemsida den 2 december 2019!

Det är vi som arrangerar Kommunikatörsdagen 2020

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM @KOMMUNIKATORSDAGEN

No images found!
Try some other hashtag or username